Dzi – Tôi và các bạn

  1. Thú vui nào cũng cần có sự cộng hưởng cho nên Website/Blog này là nơi vừa là tôi quảng bá, chia sẻ những gì mà tôi có, những điều mà tôi biết với các bạn. Nếu có thể, hãy trao đổi với tôi bằng cách để lại bình luận hoặc gặp gỡ trực tiếp. Tôi rất hoan hỷ !
  2. Tôi không bán Dzi để chi trả cho những hoạt động trần tục và cơ bản của con Người. Tôi bán Dzi như một cách tôi chia sẻ lại những gì tôi có. Vì vậy, những viên Dzi mà tôi có được, tôi có thể bán hoặc không – Tuỳ thuộc vào cảm nhận của tôi với các bạn !
  3. Đối với tôi, Dzi có giá trị ở nhiều mặt. Cho nên, “Dzi giá trị” không phải là thứ dễ tìm, dễ mua, cần là có, trả tiền là mua được – Cho dù là Dzi Thật, nhưng theo cách tiếp cận của tôi “Dzi Thật chưa chắc đã là Dzi có nhiều giá trị” !