Browsing Tag

Thiên Châu

Đá Thiên Châu được người Tây Tạng đeo bên mình để nương vào năng lượng tự nhiên mà viên Thiên Châu đó sở hữu. Ngoài ra, những hạt Thiên Châu Tây Tạng còn có ý nghĩa rất lớn trong Phật Giáo Kim Cương Thừa.

Dựa vào nền tảng Phật giáo với quan niệm về Thập Pháp giới, người Tây Tạng tin rằng Đá Dzi (Thiên Châu) là hiện thân “con mắt của Trời“. Mỗi người có cơ hội sở hữu Đá Thiên Châu chính là đã mang theo bên mình sự bảo hộ của chư Phật, sự chỉ dẫn soi đường của thần linh để tu tập, hướng tới giải thoát.

Không chỉ như vậy, do Đá Thiên Châu Tây Tạng ngày càng được tôn sùng từ hàng ngàn năm nay trên dãy Himalaya và trong văn hóa Tạng về tính năng công dụng, cho nên những viên đá Dzi ngày càng được săn lùng ráo riết. Nắm bắt được tâm lý yêu chuộng Thiên Châu của khách hàng, nhiều nơi đã làm giả Ngọc Thiên Chây từ các chất liệu nhân tạo, điển hình nhất chính là thủy tinh. Vì là nhân tạo nên mỗi viên Thiên Châu giả này có giá vô cùng rẻ và chắc chắn là không có tác dụng gì!

Truyền thuyết về Dzi Tây Tạng

Truyền thuyết Đá Mã Não Dzi Tây Tạng Cung điện Potalo ở Lhasa Tây Tạng - khu vực tự trị của Trung Quốc, là nơi ở của các Đức Đạt Lai Lạt Ma. Đức Lạt Ma thứ 14 đã trốn sang Ấn Độ sau cuộc nổi dậy thất bại năm 1959. Ngày nay cung điện Potala…
Read More...