Chuỗi Hạt 108

Chuỗi Hạt 108 luôn là một Pháp Khí vô cùng quan trọng đối với các Phật tử nói chung và các hành giả Mật Thừa nói riêng.

Ngoài việc, tượng trưng cho sự xuyên suốt của Phật Giáo qua 108 chướng kiết sử, phiền não của chúng sinh, tượng trưng cho Chư tôn, khẩu Chư tôn thì là một công cụ, một pháp khí giúp cho các hành giả tu tập.

Đối với cáchành giả Mật Giáo, Chuỗi Hạt là biểu tượng cao quý thiêng liêng để hành pháp, được xem là Bổn Tôn nên không được cho kẻ khác xem. Phải xem chuỗi là nơi quy y, nhờ vậy đạt được năng lực tâm linh và gia trì ở mức độ cao vì bạn đã hoàn toàn nương dựa vào chuỗi.

Ý nghĩa của từng chất liệu Chuỗi Hạt

 • Chuỗi làm bằng vỏ ốc, đất gỗ hay hạt từ cây hay quả có mục đích dùng để thành tựu các nghi thức và sự nghiệp tức tai (cầu an)
 • Chuỗi làm bằng vàng sẽ thành tựu sự nghiệp tăng ích (cầu dồi dào)
 • Chuỗi làm bằng san hô đỏ thì tốt nhất cho việc thành tựu các nghi quỹ về kính ái (tăng uy lực)
 • Chuỗi làmbằng sắt hay turquoise (lam ngọc) tốt trong các pháp hàng phục (phẫn nộ)
 • Chuỗi làm bằng Dzi hay các loại đá quý có thể dùng để thành tựu bất cứ loại sự nghiệp nào mà ta cần làm
 • Chuỗi làm bằng hạt đá mơ (apricot stone) sẽ thành tựu sự nghiệp công ích
 • Chuỗi làm bằng hạt “lotton” tròn đen thành tựu pháp kính ái,
 • Chuỗi làm bằng hạt bồ đề sẽ thành tựu mọi bộ pháp
 • Chuỗi làm bằng hạt raksa thành tựu pháp hàng phục
 • Chuỗi làm bằng gỗ cây bồ đề thành tựu sự nghiệp tức tai
 • Chuỗi làm bằng hạt trái dâu thành tựu pháp kính ái
 • Chuỗi làm bằng gỗ cây đào (gỗ gụ) thành tựu pháp hàng phục
 • Chuỗi bằng ngà, nhất là ngà voi, thành tựu mọi sự nghiệp
 • Chuỗi làm bằng đá tốt cho phép tăng ích
 • Chuỗi làm bằng dược liệu tốt cho phép hàng phục
 • Chuỗi làm bằng các loại châu ngọc tốt cho mọi pháp
 • Chuỗi bằng sắt hay thép sẽ tích tụ công đức mỗi lần trì niệm một cách tổng quát
 • Chuỗi làm bằng đồng hơn gấp bốn lần, bằng raksa hơn 20 triệu lần
 • Chuỗi làm bằng ngọc trai gấp 100 triệu lần
 • Chuỗi làm bằng bạc gấp 100.000 lần
 • Chuỗi làm bằng hồng ngọc trai gấp hơn 100 triệu lần
 • Chuỗi làm bằng hạt bồ đề vô lượng lợi ích khi tác bốn pháp.

[go_portfolio id=”chuoi_hat_108″]