Giới thiệu tổng quát về Mật Tông Kim Cương Thừa

0 1.380

Mật Tông là một tông phái của Đạo Phật dùng các “mật ngữ” của chư Phật làm phương tiện tu hành. Mật Tông sở hữu một lượng pháp khí phong phú. Trong đó, Pháp Khí Mật Tông hay Pháp Khí Kim Cương Thừa còn gọi là Phật Khí, là dụng cụ trong tu chứng Phật Pháp, giúp người tu hành thực hiện các nghi thức Phật giáo và sinh hoạt Phật pháp. Những dụng cụ được sử dụng trong các Phật sự như tu pháp, cúng dường, pháp hội, hay những vật dụng mà giáo đồ Phật giáo thường mang theo người như tràng hạt, tích trượng, đều được gọi là Pháp Khí .

Phật giáo Tây Tạng sở hữu một lượng pháp khí phong phú, được làm từ nhiều vật liệu khác nhau, chủ yếu đúc bằng vàng, bạc, đồng, tạo hình sâu sắc, mỗi loại pháp khí mang một hàm nghĩa tôn giáo khác nhau, mang đậm màu sắc thần bí. Pháp Khí của Mật Giáo Tây Tạng về cơ bản có thể chia làm sáu loại lớn là:

 1. Kính Lễ (như Cà sa, vòng cổ, kha-ta…)
  VD: Dải lụa Khata (kha-gtags)… : dâng lụa khata dể thể hiện lòng tôn kính với chư Phật.
 2. Cúng Dường (như tháp, đàn thành, bát bảo, thất bảo, đàn cúng, lọng hoa…)
  VD: Đèn, Nến… : dùng của cải và vật chất và tấm lòng thanh tịnh dể cúng dường chư Phật.
 3. Tán Tụng (như chuông, trống, sáo xương, vỏ ốc, đàn lục huyền, kèn…)
  VD: Sáo xương… : dùng âm thanh dể mời gọi chư tôn, thức tỉnh chúng sinh.
 4. Hộ Thân (như Phật hộ pháp, bùa bí mật…)
  VD: Hạt ô… : mang theo Phật, Bồ Tát bên mình để hộ thân.
 5. Khuyến Giáo (như đèn mani, bánh xe mani, đá có khắc hoặc viết chân ngôn sáu chữ…)
  VD: Đá Mani… : dùng chân ngôn của chư Phật để khuyến giáo chúng sinh cầu phúc cho chúng sinh.
 6. Trì Nghiệm (như Tràng hạt, mõ, chùy kim cương, bình quán đỉnh, bát sọ…)
  VD: Bình Quán Đỉnh… : dụng cụ dùng trong tu trì, tạo phúc, trấn tà ma.

Comments
Loading...