Tượng Phật Vàng Nepal Đức Quan Âm Tứ Thủ Avalokiteshvara (nhỏ)

Tượng Phật Vàng Nepal Đức Quan Âm Tứ Thủ Avalokiteshvara (nhỏ)
0 817

– Ý nghĩa của việc thờ cúng tôn tượng Đức Quan Âm Tứ Thủ

Trong tất cả chư Phật, Bồ Tát – Đức Quan Âm Tứ Thủ là đức Phật siêu đẳng, ngời sáng, lừng danh với tinh thần đại vô úy cứu khổ cứu nạn. Ngài là hiện thân đại từ bi của mười phương chư Phật, với bản nguyện khai mở, hiển lộ Bồ đề tâm và công đức đại bi sẵn có nơi tâm tất cả hữu tình. Với bản nguyện này, Ngài Quan Âm Tứ Thủ đã từ chối thể nhập Niết bàn thanh tịnh để hiện thân trong luân hồi khổ não cứu độ chúng sinh. Chính vì Ngài có nhân duyên rất thâm thiết với chúng sinh trong cõi Sa bà, nên thế gian tôn kính Ngài là biểu tượng tối cao của tâm đại từ đại bi.

Thệ nguyện của đức Quan Âm là tùy loại ứng hiện thân tế độ tất cả chúng sinh. Trong Kinh dạy rằng: nếu chúng sinh khổ não biết nhất tâm trì tụng chân ngôn và niệm hồng danh đức Quan Âm tức thời Quán sát âm thanh liền được giải thoát !

Tượng Phật Vàng Nepal Đức Quan Âm Tứ Thủ Avalokiteshvara (nhỏ)
Tượng Phật Vàng Nepal Đức Quan Âm Tứ Thủ Avalokiteshvara (nhỏ)
Đức Quan Âm Tứ Thủ Avalokiteshvara
Đức Quan Âm Tứ Thủ Avalokiteshvara

– Thông tin về tôn tượng Đức Quan Âm Tứ Thủ

  • Chất liệu: Đồng Vàng nguyên chất bọc Vàng 9999. Cực kỳ sang trọng và bền màu.
  • Chế tác: Sản phẩm được chế tác thủ công, tinh xảo. Mỗi sản phẩm có một vẻ đẹp riêng, không tôn tượng nào giống tôn tượng nào.
  • Kích thước: Cao 5cm.
  • Nguồn gốc: Nhập khẩu Nepal.


Pháp Khí Mật Tông hay Pháp Khí Kim Cương Thừa còn gọi là Phật Khí, là dụng cụ trong tu chứng Phật Pháp, giúp người tu hành thực hiện các nghi thức Phật giáo và sinh hoạt Phật pháp. Những dụng cụ được sử dụng trong các Phật sự như tu pháp, cúng dường, pháp hội, hay những vật dụng mà giáo đồ Phật giáo thường mang theo người như tràng hạt, tích trượng, đều được gọi là Pháp Khí.

Trong đó, Tượng Phật Mật Tông là phương tiện không thể thiếu giúp các hành giả Kim Cương Thừa hành trì, tu tập và kính lễ với Chư Phật.


Comments
Loading...