Ý nghĩa, vai trò của Chuỗi Hạt trong hành trì Kim Cang Thừa

Ý nghĩa, vai trò của Chuỗi Hạt trong hành trì Kim Cang Thừa
0 2.547

Đối với người hành trì Mật Tông, chuỗi hạt (mala) là một pháp khí không thể thiếu. Chuỗi hạt gắn kết với người hành trì thân thiết hơn mọi người thường tưởng. Theo truyền thống của Việt Nam cũng như của Trung Quốc.

Chuỗi hạt gồm 108 hạt tượng trưng cho sự xuyên suốt của Phật Giáo qua 108 chướng kiết sử, phiền não của chúng sinh. Ở Tây Tạng, người ta cũng quan niệm rằng chuỗi hạt đóng góp một phần không nhỏ đến việc thành tựu các pháp tu học.

Xin gửi đến các bạn lời khai thị của đạo sư Liên Hoa Sinh về chuỗi hạt. Đoạn trích dẫn dưới đây được trích dẫn từ cuốn Luận Giảng về Pháp hành Lokeshvara của thầy Hồng Nhật

Ngài Liên Hoa Sanh dạy: “Loại chuỗi tốt nhất dùng tăng số lượng trì tụng là chuỗi làm bằng vài loại ngọc quý, loại chuỗi trung làm bằng hạt của cây hay hột của trái cây, loại chuỗi thấp làm bằng gỗ, đất, đá hay thuốc.

Giải thích nghĩa của từng chất liệu Chuỗi Hạt

 • Chuỗi làm bằng vỏ ốc, đất gỗ hay hạt từ cây hay quả có mục đích dùng để thành tựu các nghi thức và sự nghiệp tức tai (cầu an).
 • Chuỗi làm bằng vàng sẽ thành tựu sự nghiệp tăng ích (cầu dồi dào).
 • Chuỗi làm bằng san hô đỏ thì tốt nhất cho việc thành tựu các nghi quỹ về kính ái (tăng uy lực).
 • Chuỗi làmbằng sắt hay turquoise (lam ngọc) tốt trong các pháp hàng phục (phẫn nộ).
 • Chuỗi làm bằng Dzi hay các loại đá quý có thể dùng để thành tựu bất cứ loại sự nghiệp nào mà ta cần làm.
 • Chuỗi làm bằng hạt đá mơ (apricot stone) sẽ thành tựu sự nghiệp công ích.
 • Chuỗi làm bằng hạt “lotton” tròn đen thành tựu pháp kính ái.
 • Chuỗi làm bằng hạt bồ đề sẽ thành tựu mọi bộ pháp.
 • Chuỗi làm bằng hạt raksa thành tựu pháp hàng phục.
 • Chuỗi làm bằng gỗ cây bồ đề thành tựu sự nghiệp tức tai.
 • Chuỗi làm bằng hạt trái dâu thành tựu pháp kính ái.
 • Chuỗi làm bằng gỗ cây đào (gỗ gụ) thành tựu pháp hàng phục.
 • Chuỗi bằng ngà, nhất là ngà voi, thành tựu mọi sự nghiệp.
 • Chuỗi làm bằng đá tốt cho phép tăng ích.
 • Chuỗi làm bằng dược liệu tốt cho phép hàng phục.
 • Chuỗi làm bằng các loại châu ngọc tốt cho mọi pháp.

(Tuy nhiên, Ngài cũng dạy rằng không nên làm chuỗi bằng nhiều loại hạt khác nhau nếu không biết sự kết hợp này đem lại hiệu quả gì, nếu không sẽ không đem lại kết quả mong muốn.)

 • Chuỗi bằng sắt hay thép sẽ tích tụ công đức mỗi lần trì niệm một cách tổng quát,
 • Chuỗi làm bằng đồng hơn gấp bốn lần, bằng raksa hơn 20 triệu lần,
 • Chuỗi làm bằng ngọc trai gấp 100 triệu lần,
 • Chuỗi làm bằng bạc gấp 100.000 lần,
 • Chuỗi làm bằng hồng ngọc trai gấp hơn 100 triệu lần
 • Chuỗi làm bằng hạt bồ đề vô lượng lợi ích khi tác bốn pháp.
Chuỗi Hạt Bồ Đề
Chuỗi 108 Hạt Bồ Đề mang lại vô lượng lợi ích khi tác bốn Pháp

Dây xâu chuỗi phải dùng ba, năm, chín sợi, không dùng số khác vì ba là ba thân, năm là năm Phật hay năm trí, chín là chín thừa.


Hột mẫu châu có thể kết ba hột tượng trưng cho Kim Cương tánh của chúng sanh. Ba thân, hột nhỏ nhất ngoài cùng nên màu lam (xanh dương), có lẽ nên bằng ngọc bích (lapis) tượng trưng cho bất động trí, hột giữa màu đỏ là Kim Cương khẩu, hột trong cùng màu trắng là Kim Cương thân, chuỗi phải được một vị Đạo Sư gia trì và bạn phải tự gia trì bằng cách chuyển khí năng vào đó, bạn phải chuyển khí năng vào đó trước khi lần chuỗi để được lợi ích thật sự, bạn có thể tẩm hương trầm vào chuỗi.

[icon name=”hand-o-right” class=”” unprefixed_class=””] Xem thêm:

Kế đó, tự quán mình thành Bổn Tôn rồi cầm chuỗi bằng tay trái và đặt mẫu châu thẳng đứng ở trung tâm, tụng chú để chuyển mọi Pháp thân thành Trí của thực tánh.

“OM SVABHAVA SUDDHA SARVA DHARMA SVABHAVA SUDDHO HAM”

Thần chú này tẩy sạch và biến các ý tưởng bất tịnh thành không trí, mẫu châu hiện ra như Bổn Tôn trong mandala và những chuỗi khác hiện ra như quyến thuộc của Ngài, phần hành trì quán tưởng về samayasattva, kế tiếp câu triệu Jnanasattva, triệu mời Ngài đến, kéo móc Ngài và hoà nhập Ngài vào samayasattva cũng như bạn đã làm trong nghi quỹ, triệu thỉnh chư Tôn từ tịnh thổ đến trước mặt rồi họ hoà nhập vào chuỗi và an trú ở đó. Do đó, mỗi phần của chuỗi là toàn bộ mandala gồm có Bổn Tôn quyến thuộc, toà sen, trang trí, đồ dùng cầm tay, màu sắc. Gia trì chuỗi theo cách này phải nhân mỗi chú tự của bộ chú nào mà bạn tụng lên 100.000 lần sẽ được các nghiệp quả tốt, vì vậy phải cẩn trọng khi thi hành.

Chuỗi Hạt 108 Đá Lapis Lazuli
Chuỗi Hạt 108 Đá Lapis Lazuli

Vai trò Chuỗi hạt trong hành trì Kim Cang Thừa

Chuỗi của bạn không những tượng trưng cho chư Tôn mà còn là khẩu của chư Tôn, thí dụ bạn tụng bài chú 100 chữ thì mẫu châu tượng trưng chủng tự OM và những hạt châu khác tượng trưng cho các chữ còn lại.

Ngài Liên Hoa Sanh dạy : “Khi tụng chú tức tai dùng đầu ngón cái mà lần chuỗi, khi tụng chú tăng ích dùng ngón đeo nhẫn, dùng ngón cái và ngón đeo nhẫn khi tụng chú kính ái và dùng ngón áp út lần chuỗi khi tụng chú hàng phục. Tay phải ít khi dùng lần chuỗi thí dụ trong vài pháp phẫn nộ, vài sách dạy dùng cả 2 tay, nhưng không nên chỉ dùng một tay phải”

Bất cứ lúc nào đang hành pháp nào hoặc tức tai, tăng ích…luôn nhớ rằng ngón cái là Kim Cương câu sẽ câu triệu các năng lực tâm linh chư Tôn và sự gia trì, lần bằng ngón này sẽ dễ lần hơn lần chuỗi bằng cách đẩy lẹ hai tay.

Từ kim khẩu của ngài Padmasambhava : “Nếu chuỗi đã được gia trì bởi đạo sư, và bởi chính bạn như là một phần của bộ pháp đang đi, chuỗi phải được mang theo như hình với bóng. Giữ nguyện chánh về Kim Cương chuỗi là không bao giờ rời khỏi thân bạn”.

Không để chuỗi rời khỏi thân nhịêt của bạn, không đưa người khác cầm, không đặt tay vào chuỗi kẻ khác, không dược chuyền chuỗi cho người thất lời nguyện hoặc một người hoàn toàn khác với mình sờ mó.

Hãy cầm chuỗi khi đọc chú, không được chơi giỡn, bói toán trên chuỗi hoặc khắc dán gì trên chuỗi, phải để một nơi trang trọng với thái độ kính trọng.

Không được khoe chuỗi cho người khác xem, không đặt nơi thấp, không được để trên đất, đừng gắn thêm hạt chỗi vào tràng chuỗi mà không có ý nghĩa gì khác, hoặc chỉ vì trang sức cho nó, nếu ta giữ được các giới thệ nguyện liên quan đến chuỗi ta sẽ thành tựu pháp đang hành trì. Điều quan trọng là phải bảo vệ khỏi bị ô nhiễm bởi kẻ thiếu đức, ngay cả loại chuỗi hột bồ đề hay bằng vàng sẽ không còn được lợi ích cho ai nếu nó chạm phải tay người phạm ngũ nghịch đại tội, qua tay đồ tể, qua kẻ thất Kim Cương nguyện, bạn sẽ thất bại trong pháp tu. Chuỗi lấy được do không chánh đáng, bị hư hỏng, chuỗi đã được cúng dường cho chư Tôn để trang sức không được phép sử dụng cá nhân. Thật là ý xấu khi nghĩ rằng : “Chuỗi bây giờ được gia trì nên ta lấy nó sử dụng”. Dĩ nhiên thật xấu khi trộm hoặc bán lại chuỗi này. Số lượng hột phải không trên dưới 100, chuỗi bị cháy, bị thú vật đạp lên, bị chuột cắn, đều không tốt, những loại này phải bỏ đi vì đã vô dụng.

Trong Kim Cương Thừa, Chuỗi Hạt là biểu tượng cao quý thiêng liêng
Trong Kim Cương Thừa, Chuỗi Hạt là biểu tượng cao quý thiêng liêng

Những hành giả Mật Giáo, Chuỗi Hạt là biểu tượng cao quý thiêng liêng để hành pháp, được xem là Bổn Tôn nên không được cho kẻ khác xem. Phải xem chuỗi là nơi quy y, nhờ vậy đạt được năng lực tâm linh và gia trì ở mức độ cao vì bạn đã hoàn toàn nương dựa vào chuỗi.

(trích Luận Giảng về Pháp hành Lokeshvara)


 

Từ khoá tìm kiếm:

 • https://dzitaytang com/y-nghia-vai-tro-cua-chuoi-hat-trong-hanh-tri-kim-cang-thua-p454 html
Comments
Loading...