Tượng Phật Vàng Nepal Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát Vajrasattva (nhỏ)

Tượng Phật Vàng Nepal Kim Cang Tát Đoả Bồ Tát Vajrasattva (nhỏ)
0 972

– Ý nghĩa của việc thờ cúng tôn tượng  Kim Cang Tát Đỏa (Vajrasatva)

Kim Cang Tát Đỏa (Vajra-satva) là Hóa Thân màu nhiệm của năm Trí, năm Phật. Kim Cương Tát Đỏa là nghĩa tràn khắp tất cả nơi chốn, là nghĩa tối diệu thiện. Là thân miệng ý của Hạnh Nguyện mà Tâm Bồ Đề đã khởi lên, thảy đều bình đẳng, tràn khắp tất cả nơi chốn, thuần một Diệu Thiện. Do đủ mọi Đức, cho nên được tên gọi là Kim Cương Tát Đỏa Bồ Tát.

Hình tượng của Kim Cương Tát Đỏa Bồ Tát có một dạng là: Tay phải cầm cái chày Kim Cương, tay trái cầm cái chuông Kim Cương, đầu đội mão báu năm Phật.

Tượng Phật Vàng Nepal Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát Vajrasattva (nhỏ)
Tượng Phật Vàng Nepal Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát Vajrasattva (nhỏ)

– Thông tin về tôn tượng Kim Cang Tát Đỏa (Vajrasatva)

  • Chất liệu: Đồng Vàng nguyên chất bọc Vàng 9999. Cực kỳ sang trọng và bền màu.
  • Chế tác: Sản phẩm được chế tác thủ công, tinh xảo. Mỗi sản phẩm có một vẻ đẹp riêng, không tôn tượng nào giống tôn tượng nào.
  • Kích thước: Cao 5cm.
  • Nguồn gốc: Nhập khẩu Nepal.


Pháp Khí Mật Tông hay Pháp Khí Kim Cương Thừa còn gọi là Phật Khí, là dụng cụ trong tu chứng Phật Pháp, giúp người tu hành thực hiện các nghi thức Phật giáo và sinh hoạt Phật pháp. Những dụng cụ được sử dụng trong các Phật sự như tu pháp, cúng dường, pháp hội, hay những vật dụng mà giáo đồ Phật giáo thường mang theo người như tràng hạt, tích trượng, đều được gọi là Pháp Khí.
Trong đó, Tượng Phật Mật Tông là phương tiện không thể thiếu giúp các hành giả Kim Cương Thừa hành trì, tu tập và kính lễ với Chư Phật.


Comments
Loading...