Browsing Category

Kiến thức

Nơi chia sẻ kiến thức tổng quát về Dzi, Kim Cương Thừa, văn hoá Nepal, Tây Tạng, Himalaya, Everest…

Tiêu chí phân loại Đá Dzi Tây Tạng

Tiêu chí phân loại Đá Lạt Ma Tây Tạng Dzi Có rất nhiều tiêu chí để phân loại đá Mã Não Tây Tạng Dzi như dấu phong hóa, chấm đỏ, dấu rồng lượn, màu sắc, họa tiết bề mặt, mức độ hoàn hảo… Giá trị của Dzi Tây Tạng được xác định sau khi xem xét…
Read More...